Engine Service kits

14552 Honda<sup>(TM)</sup> GX160 to GX200 Engine Service Kit

14552 Honda(TM) GX160 to GX200 Engine Service Kit

14552 Honda™ GX160 to GX200 Engine Service Kit The Honda™ Service Kit is suitable for GX160 to GX200 petrol...

14552 Honda<sup>(TM)</sup> GX160 to GX200 Engine Service Kit

Stock Code: 14552

£22.99 (exc VAT) Save £12.21 (RRP £35.20)

£27.59 (inc VAT)

- +
14533 Honda<sup>(TM)</sup> GX240 to GX270 Engine Service Kit

14533 Honda(TM) GX240 to GX270 Engine Service Kit

14533 Honda™ GX240 to GX270 Engine Service Kit The Honda™ Service Kit is suitable for GX240 to GX270 petrol...

14533 Honda<sup>(TM)</sup> GX240 to GX270 Engine Service Kit

Stock Code: 14553

£28.99 (exc VAT) Save £12.01 (RRP £41.00)

£34.79 (inc VAT)

- +
14564 Honda<sup>(TM)</sup> GX340 to GX390 Engine Service Kit

14564 Honda(TM) GX340 to GX390 Engine Service Kit

14564 Honda™ GX340 to GX390 Engine Service Kit The Honda™ Service Kit is suitable for GX340 to GX390 petrol...

14564 Honda<sup>(TM)</sup> GX340 to GX390 Engine Service Kit

Stock Code: 14564

£34.99 (exc VAT) Save £13.81 (RRP £48.80)

£41.99 (inc VAT)

- +
14594 Honda<sup>(TM)</sup> Engine NGK Spark Plug

14594 Honda(TM) Engine NGK Spark Plug

14594 Honda™ Engine NGK Spark Plug The Honda™ Spark Plug is suitable for all Honda™ GP and GX engines...

14594 Honda<sup>(TM)</sup> Engine NGK Spark Plug

Stock Code: 14594

£6.99 (exc VAT) Save £2.41 (RRP £9.40)

£8.39 (inc VAT)

- +
04480 Kohler Engine Service kit for CH270 7hp Engines

04480 Kohler Engine Service kit for CH270 7hp Engines

04480 Kohler Engine Service kit for CH270 7hp Engines The Kohler® Service Kit is suitable for the CH270 petrol...

04480 Kohler Engine Service kit for CH270 7hp Engines

Stock Code: 04480

£40.99 (exc VAT) Save £8.61 (RRP £49.60)

£49.19 (inc VAT)

- +
04482 Kohler Engine Service kit for CH395 9.5hp - 14hp Engines

04482 Kohler Engine Service kit for CH395 9.5hp - 14hp Engines

04482 Kohler Engine Service kit for CH395 9.5hp - 14hp Engines The Kohler® Service Kit is suitable for the CH440...

04482 Kohler Engine Service kit for CH395 9.5hp - 14hp Engines

Stock Code: 04482

£43.99 (exc VAT) Save £10.01 (RRP £54.00)

£52.79 (inc VAT)

- +
02419 SIP Advanced Engine Oil 10W-40 1 Litre

02419 SIP Advanced Engine Oil 10W-40 1 Litre

02419 SIP Advanced Engine Oil 10W-40 1 Litre The SIP 1ltr Advanced Engine Oil is a quality 10W40 lubricant oil ideal...

02419 SIP Advanced Engine Oil 10W-40 1 Litre

Stock Code: 02419

£6.99 (exc VAT) Save £3.21 (RRP £10.20)

£8.39 (inc VAT)

- +